Etik/Moral

Ska människor i överflödssamhället Sverige behöva svälta likt det Professor Yngve Gustafson påtalar där det larmas om att 75 000 svenskar svälter varje år, 15 000 av dem riskerar att dö av undernäring, ofta efter plågsamma biverkningar som urinvägsinfektioner, tandlossning och depressioner, vissa socialchefer hävdar att det är naturligt att dö av svält. Det är det inte. Att bli gammal i Sverige innebär diskriminering, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik.

https://www.aftonbladet.se/a/J13kg7

Ska människor i överflödssamhället Sverige behöva svälta likt det Professor Yngve Gustafson påtalar där det larmas om att 75 000 svenskar svälter varje år, 15 000 av dem riskerar att dö av undernäring.

167

Ska temat "Hela Sverige ska leva" bli en realitet istället för ett politisk vallöfte som inte de politiska partierna lever upp till.

175

Ska ca 300 miljoner kronor i felaktiga årliga ansökningar från tandläkare och tandvårdskliniker i tandvårdssystemet där en stor del av denna kostnad är fuskansökningar, ska dessa tandläkare och tandvårdskliniker komma undan med dessa fuskansökningar utan konsekvenser.

Ska det kriminaliseras hårdare om sopor kastas rakt ut från balkonger och lägenheter.

Ska det kriminaliseras hårdare om sopor kastas rakt ut från balkonger och lägenheter.

Ska arvsfondens medel gå till att minska antalet fattigpensionärer i Sverige.

https://www.arvsfonden.se/beslut-om-stod/sa-finansieras-projekten

https://www.arvsfonden.se/projektstod-juni-2018

Ska arvsfondens medel gå till att minska antalet fattigpensionärer och till att minska hemlösheten för Svenskar i Sverige istället för att gå till åsiktsregistrerande organisationer och media..

210

Bör de ca 800.000 Svenskar som kränkts av politiker och myndigheter få sina ärenden utredda även retroaktivt.

 Bör Svenska kommuner betala körkort till ensamkommande unga flyktingar.

https://www.norran.se/asikter/insandare/varfor-betalar-kommunen-korkort-till-ensamkommande-unga-flyktingar/Avsnitt för bifogade filerFörhandsgranska YouTube-videoklipp Henrik Vinge: Varför ska IS-terrorister få försörjningsstöd & lägenhet? Lena Hallengren (S)Henrik Vinge: Varför ska IS-terrorister få försörjningsstöd & lägenhet? Lena Hallengren (S)

Bör Svenska kommuner betala körkort till ensamkommande unga flyktingar samt till återvändande IS-krigare.