Brott/Straff

121

Ska individuella personliga hotbilder samt ren förföljelse från enskilda individer som från grupper av individer lagföras hårt så dessa angreppsformer får mycket allvarliga följdkonsekvenser för förövarna av dessa brott, då dessa brott förklenar och förminskar samt traumatiserar brottsoffren under mångårigt lidande.

Ska privatpersoner som inte är berörda av påstådda brott ha rätt att polisanmäla brott de inte direkt är berörda av där polisanmälningar kan ha helt andra motiv än brottet i sig, och om nu en privatperson, tydligen någon annan än offret, har polisanmält en man för sexuellt ofredande då är det tydligen fritt fram för alla att polisanmäla de som någon gång våldtagit, eller försökt eller på annat sätt ofredat en kvinna eller misshandlat någon och där ingen tidigare anmälan har skett, här är polisanmälningen mot Peter Lundgren ett sådant typexempel.

https://www.expressen.se/nyheter/polisanmalan-har-kommit-in-mot-peter-lundgren/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb

Ska privatpersoner som inte är berörda av påstådda brott ha rätt att polisanmäla brott de inte direkt är berörda av där polisanmälningar kan ha helt andra motiv än brottet i sig.

Bör Sverige skärpa straffen så pass mycket i tidsrelaterade straff så straffen i sig skapar betänkligheter att begå brott i Sverige och där i en kombination där kriminalvården kan bli 75-85% billigare och kostnadseffektivt än i dag med olika konkreta och mycket konsekvens skapande kriminalvårdsåtgärder som drabbar de kriminella som grips och döms för brott begångna i Sverige, samt där kriminella kan bli en resurs istället för en kostsam samhällelig belastning.

Bör Sverige skärpa straffen så pass mycket i tidsrelaterade straff så straffen i sig skapar betänkligheter att begå brott i Sverige och där i en kombination där kriminalvården kan bli 75-85% billigare och kostnadseffektivt än i dag.

Bör den fria rörligheten dras in för återfallsförbrytare oavsett vilket land brotten har begåtts i där dessa återfallsförbrytare efter avtjänade straff förvägras lämna hemlandet under minst 10 års tid till annat land, där den fria rörligheten för dessa kriminella återfallsförbrytare begränsas inom och begränsas inom det egna landets gränser.

Bör den fria rörligheten dras in för återfallsförbrytare oavsett vilket land brotten har begåtts i där dessa återfallsförbrytare efter avtjänade straff förvägras lämna hemlandet under minst 5-10 års tid till annat land.

144

Bör Identitetsstölder, Internet bedrägerier, adresskapningar mot privatpersoner som är aktiva brott rendera i garanterade mycket hårda straff om dessa brottslingar kan identifieras och gripas.

Ska medborgaringripanden mot brottslingar mer rendera i belöningar och goda vitsord för att öka medborgares engagemang mot brottslingar där strafförelägganden i domstol ökar så att civila ingripanden mot kriminell verksamhet även ökar i samhället istället för att folk ska bli rädda och avstå från medborgargripanden som det är nu där de mest troligt blir straffade för ett ingripande.

Ska medborgar ingripanden mot brottslingar mer rendera i belöningar och goda vitsord för att öka medborgares engagemang mot brottslingar där strafförelägganden i domstol ökar.

Ska våldtäktsmän från andra länder som våldtar kvinnor och barn  oavsett om de fått Svenskt medborgarskap eller bara har uppehållstillstånd per automatik utvisas ut ur Sverige efter avtjänat straff som där flickan som hade just spytt, och den kraftigt berusade flickan kunde inte värja sig när den 23-årige mannen lade sig intill henne och våldtog henne, nu döms han men utvisningsyrkandet försvann på vägen.


Ska våldtäktsmän från andra länder som våldtar kvinnor och barn oavsett om de fått Svenskt medborgarskap eller bara har uppehållstillstånd per automatik utvisas ut ur Sverige efter avtjänat straff.

200

Bör Graffiti på offentliga platser utan tillstånd om möjligt bestraffas med uppstädnings bestraffning av även den skapade Graffitin.

220

Bör "Våldtäktsbrott" och andra brott som i dag läggs ner och avskrivs per automatik framöver återöppnas där gärningsmännen kan bestraffas retroaktivt.

236

Ska grovt kriminella med utrikisk härkomst utvisas ut ur Sverige efter avtjänad strafftid.

239

Bör utrikesfödda få gå fria från straff bara för att de "Uppger att de inte visste" att handlingen de begått var ett brott i Sverige.

259

Bör det Svenska rättssystemet exempelvis sänka straffen för att "Våldtäkter" sker i tur och ordning i en gruppvåldtäkt.

268

Bör Sverige införa så kallade "Förhandlings eller Sittnings rum" där lösningar på olika brott eller andra problem som ekonomiska problem förhandlas fram för att lösa brott och problem billigare och snabbare.

270

Bör Sverige införa ett "Kronvittnesskydd" där kriminella som vittnar mot andra kriminella kan dels vittna anonymt men även få straffrabatt på begångna brott.

Ska så kallade “Vägrånare” omgående polisanmälas så polisen kan komma till plats och utfärda böter eller beslagta deras fordon.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rLmk13/slar-till-nar-du-stannar

Ska så kallade "Vägrånare" omgående polisanmälas så polisen kan komma till plats och utfärda böter eller beslagta deras fordon.

Ska “Domare och Åklagare” som inte yrkar på utvisning ut ur Sverige efter avkänat straff få straffpåföljder upp till fängelse i två år när utlänningar kan bevisligen eller som erkänner brott som våldtäckt eller mord mm tas upp i domstol.

https://samnytt.se/migrant-knivhotade-och-valdtog-13-arig-flicka-pa-vag-till-skolan-han-sa-att-jag-var-kvinna-nu/

Ska "Domare och Åklagare" som inte yrkar på utvisning ut ur Sverige efter avkänat straff få straffpåföljder upp till fängelse i två år när utlänningar kan bevisligen eller som erkänner brott som våldtäkt eller mord mm tas upp i domstol.