Återbruk/Återanvändning

Ska fullt fungerande Sjukvårdsutrustning och annan fullt fungerande utrustning återanvändas eller sändas till länder som har behov av istället för att kastas på soptippar och andra skrotmottagningar.

Ska fullt fungerande Sjukvårdsutrustning och annan fullt fungerande utrustning återanvändas eller sändas till länder som har behov av utrustningen istället för att detta kastas på soptippar och andra skrotmottagningar.