Län/Kommun

71

Bör Sverige skrota "Länen" så bara Kommunerna står direkt under regeringen för att minska på kostnader och byråkratin.

175

Ska "Tandläkare och Tandvårdskliniker" där ca 300 miljoner kronor debiteras felaktigt till landstingen årligen betalas tillbaka med även en straffavgift.

Bör alla kommuner införa ett färgindelat sopsystem som hjälper till att återvinna upp till 50% av de hushållssopor vi slänger idag likt det man gör i Eskilstuna kommun.

The city trying to save the planet in a very colourful way. 🌈♻️(via BBC Money) bbc.in/2GkySIE

Slået op af BBC NewsLørdag den 13. april 2019
Bör alla kommuner införa ett färgindelat sopsystem som hjälper till att återvinna upp till 50% av de hushållssopor vi slänger idag likt det man gör i Eskilstuna kommun.

Bör Regioner betalar miljontals kronor till privata hälsocentraler trots att man inte behöver.

https://www.op.se/logga-in/regionen-betalar-miljontals-kronor-till-privata-halsocentraler-trots-att-man-inte-behover-vi-ar-i-behov-av-de-har-vardgivarna

Bör Regioner betalar miljontals kronor till privata hälsocentraler trots att man inte behöver.