Socialtjänst/HVB

Enligt siffror från SCB bor omkring 65% av svenskarna i en bostad som de äger – antingen en villa eller en bostadsrätt, och vid en lågkonjunktur eller en ekonomisk kris innebär detta ett hinder för att få ta del av det sociala skyddsnätet. Enligt 4 kap 1§  Socialtjänstlagen har enbart den ”som inte själv kan tillgodose sina behov” rätt till ekonomiskt bistånd. Detta tolkas tydligt av Socialstyrelsen.

Ska Svenskar som är i behov av Socialbidrag tvingas sälja allt av värde oftast till underpriser där säljande part kan göra stora förluster om detta kan lösas på något annat sätt.