Polls Archive

Bör bankernas digitala falskmynteri mot tagande av ränta förbjudas och bör Riksbanken utfärda nya pengar i ekonomin helt skuld- och räntefritt?
 • Ja 100%, 3 votes
  3 votes 100%
  3 votes - 100% of all votes
 • Nej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Vet ej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 3
July 3, 2019
From posts:
Ska pensionärer överlag eller fattigpensionärer med en pension under 10.000 få gratis tandvård då papperslösa och invandrare får en tandvård för 50 kr.
 • Ja 100%, 1 vote
  1 vote 100%
  1 vote - 100% of all votes
 • Nej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Vet ej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 1
July 2, 2019
Bör vi satsa på ett rökfritt Sverige där vi fasar ut rökandet mer och mer likt det Socialdemokraterna och Olle Thorell föreslår.
 • Ja 67%, 2 votes
  2 votes 67%
  2 votes - 67% of all votes
 • Nej 33%, 1 vote
  1 vote 33%
  1 vote - 33% of all votes
 • Vet ej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 3
July 2, 2019
Bör vi följa Slovakiens exempel och se till att doktrinen Islam förbjuds på samma sätt som islam förbjuds i Slovakien.
 • Ja 100%, 3 votes
  3 votes 100%
  3 votes - 100% of all votes
 • Nej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Vet ej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 3
July 1, 2019
From posts:
Bör en "Riksdagsledamot" som bevisligen ertappas med lögner per automatik avsättas, där detta naturligtvis även bör gälla Statsministern.
 • Ja 100%, 3 votes
  3 votes 100%
  3 votes - 100% of all votes
 • Nej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Vet ej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 3
July 1, 2019
From posts:
Bör vi även införa en "Parkeringsskatt" för fordon som Miljöpartiet föreslår.
 • Nej 100%, 2 votes
  2 votes 100%
  2 votes - 100% of all votes
 • Ja 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Vet ej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 2
July 1, 2019
From posts:
Ska "Domare och Åklagare" som inte yrkar på utvisning ut ur Sverige efter avkänat straff få straffpåföljder upp till fängelse i två år när utlänningar kan bevisligen eller som erkänner brott som våldtäkt eller mord mm tas upp i domstol.
 • Ja 100%, 2 votes
  2 votes 100%
  2 votes - 100% of all votes
 • Nej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Vet ej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 2
July 1, 2019
From posts:
Bör man frångå gallringsdkog med bara tall och gran, där man blandar in och ökar andelen lövträd i våra skogar för att minska antalet skogsbränder då lövträd kan agera som dämpande faktor vid uppkomsten av skogsbränder vid skogsbruk.
 • Ja 100%, 1 vote
  1 vote 100%
  1 vote - 100% of all votes
 • Nej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Vet ej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 1
July 1, 2019
From posts:
Var "Gymnasieamnestin" en bra sak för Sverige.
 • Nej 86%, 12 votes
  12 votes 86%
  12 votes - 86% of all votes
 • Vet ej 14%, 2 votes
  2 votes 14%
  2 votes - 14% of all votes
 • Ja 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 14
July 1, 2019
From posts:
Ska Sverige införa ett "Samtal med Folket" system vilket innebär att vanliga människor kan boka in besök med sina Kommunala, Länsmässiga samt Rigsdagspolitiker för att föra samtal med dessa politiker, där Politikerna tar till sig vanliga medborgaren Frågor, Åsikter och Förslag så att Politikerna blir mer ett med folket.
 • Ja 100%, 3 votes
  3 votes 100%
  3 votes - 100% of all votes
 • Nej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Vet ej 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 3
July 1, 2019
From posts:
1 2 3 33