Jämställdhet

Fördelningen av föräldraledighetstiden är en fråga som tagits upp på riksnivå ett flertal gånger av olika partier, men där kanske de berörda föräldrarna borde få avgöra helt själva där även att föräldraledighets pengen kanske även bör kunna gå till en närstående till familjen som tar hand om barnet om båda föräldrarna väljer att återgå direkt till arbetet igen.

Ska "Föräldraledighets tiden" och fördelningen av ersättningen främst avgöras av de berörda föräldrarna i fråga.

alla är bra asbest.

85

Ska "Lika lön för lika arbete" gälla i största mån oavsett om man är man eller kvinna för att stärka jämställdheten i samhället.