Gode man/Funktionshinder

224

Bör Sverige satsa mer på att få funktionshindrade personer mer in i arbetslivet och in i en socialt bättre tillvaro den vägen.