Individ/Försäkringskassa

Ska Åsikts och Yttrandefriheten stärkas för tal och skrift där yttrandefriheten aldrig får ifrågasättas eller rendera i att tal och skrift resulterar i rättsliga följdkonsekvenser, förutsatt att rena och falska förtalsbrott och ärekränkningsbrott inte får förekomma i Yttrandefrihets hänseenden.

Ska "Åsikts och Yttrandefriheten" stärkas för tal och skrift där dessa rättigheter aldrig får ifrågasättas eller rendera i rättsliga följder.

__________

Skall "Allas lika värde principen" gälla alla på lika villkor för alla i Sverige för Svenska medborgare oavsett Hudfärg, Religion eller Sexuella preferenser.

74

Ska föräldrar som har "Barn med särskilda behov" där barnen inte klarar av stökiga skolmiljöer straffas istället för att få hjälp.

73

Ska "Barnbidraget" vara inkomstbeprövat efter inkomst där låginkomsttagare får ett högre barnbidrag och höginkomsttagare ett lägre bidrag.

78

Ska anmälningar från grannar mot andra grannar och andra personer till en speciell anmälningsmyndighet där en avgift på 1000 kr ingår vid en anmälning för att minska okynnesanmälningar.

Bör dödshjälp kunna fås i Sverige likt den dödshjälp man kan få i andra länder.

Låt mig gå – en rapport om hur dödshjälp bör införas i Sverige där dödshjälp är idag tillåtet i mer än tio länder och ett flertal amerikanska delstater. I denna rapport argumenterar författaren Kajsa Dovstad för att även Sverige borde tillåta terminalt sjuka människor att få hjälp att avsluta sina liv på sina egna villkor.

En svensk reform borde hämta inspiration från Kanadensisk lagstiftning för att säkerställa att enskilda läkare inte tvingas till arbetsuppgifter som strider mot deras etik föreslås ett särskilt certifieringssystem. På så vis behöver inte heller en samvetsklausul införas i vården.

Bör dödshjälp kunna fås i Sverige likt den dödshjälp man kan få i andra länder.

Ska Försäkringskassan bedriva en verksamhet som dels gör människor sjukare men även hindrar människor enligt “Rörlighetsdirektivet” från fri rörlighet där patienter förvägras en sjukvård i andra länder där sjukvården är bättre än den Svenska sjukvården, där exempelvis höftledsoperationer är bättre än i Sverige där en så kallad “Ytersättning” skapar mycket bättre rörlighet i höftleder.

Ska Försäkringskassan bedriva en verksamhet som dels gör människor sjukare men även hindrar människor enligt "Rörlighetsdirektivet" från fri rörlighet där patienter förvägras en sjukvård i andra länder där sjukvården är bättre än den Svenska sjukvården.

Ska Försäkringskassan agera selekterande mot den egna befolkningen där dels försäkringskassans internpolicy skapar en rädsla på Försäkringskassan bland de anställda,  vad är det som händer bakom dörrarna på Försäkringskassan denna statliga myndighet har sällan fått någon positiv publicitet på senare år, mediebilden är att inne på Försäkringskassan jobbar personalen för att färre ska få sina ersättningar, dessa människor kan säkert jobba och har säkert har arbetsförmåga och bör därför tas om hand av Arbetsförmedlingen i stället, bilden sätts av något slags mekanisk utslagning av människor med hälsoproblem där konsekvensen blir att redan sjuka blir ännu sjukare.

Ska Försäkringskassan agera selekterande mot den egna befolkningen där dels försäkringskassans internpolicy skapar en rädsla på Försäkringskassan bland de anställda.

156

Ska personer som riskerar personlig konkurs utredas bättre där mindre skulder som inte är skapade av påläggsbeskattning eller straffskatter hellre tas upp i en avbetalningsplan än att de skuldsatta ska behöva gå från hus och hem där följdkonsekvenserna och bi kostnader samt merkostnader för att bo i hus blir högre än skälva skulderna.