HBTQ

Bör HBTQ-personers rättigheter skyddas enligt det Centerpartistiska förslaget enligt de Grundläggande fri- och rättigheterna, alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning, skyddet för fri- och rättigheterna finns framför allt i regeringsformen, där det bland annat slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

HBTQ-personers rättigheter är hotade i Europa. Centerpartiet vill därför ha en EU-lag som gör att länderna i unionen inte kan diskriminera människor som är gifta eller ingått partnerskap och som vill utnyttja den fria rörligheten.

Bör HBTQ-personers rättigheter skyddas enligt det Centerpartistiska förslaget enligt de Grundläggande fri- och rättigheterna.

263


Ska Sverige aktivt medverka till att avkriminalisera HBTQ personer i länder där det är kriminellt idag att vara HBTQ personer.

266

Bör man stödja HBTQ rörelsens "Pride parader" där man klär sig i tajta läder beklädnader och paraderar med könsdelar framme där även barn tvingas med i dessa parader.