Fångvård/Fängelser

Bör det Svenska fångvårdssystemet reformeras till ett mer humant fångvårdssystem för fångarna som skapar bättre möjligheter att komma tillbaka till ett liv i samhället igen samt ett mer ekonomiskt fångvårdssystem som kan reducera dagens fångvårdskostnader med upp till 75-85%, där dagens politiker och makthavare av olika anledningar inte vill reformera det Svenska nuvarande fångvårdssystemet till ett mer humant och mer ekonomiskt fångvårdssystem.

Bör den Svenska fångvården reformeras till en fångvårdsmodell som är 75-85% billigare än det nuvarande fångvårdssystemet.

56

Bör Sverige förpassa långvarig och dyr fångvård till egenägda anläggningar i andra länder där fångvården blir bättre och 75-85% billigare.