Flykting/Invandring

Bör alla nyanlända som kommer till Sverige oavsett om man är Invandrare, Flykting eller om man avser att flytta till och bosatta sig i Sverige för att arbeta vid en anställning få genomgå en “Samhällsutbildning” om vad som gäller och vilka regler som gäller i Sverige för att förstå det Svenska samhällets kulturella och lagmässiga regler bättre, där samhällsutbildningen avsluts med ett skriftligt prov, samt där ett godkänt prov även resulterar i att ett avtal måste skrivas under för att befästa att man avser att följa Svenska kulturella regler samt lagar, där brott mot avtalet kan resultera i direkt utvisning ut ur Sverige i värsta fall.

Bör alla nyanlända få genomgå en samhällskurs om vad som gäller i Sverige där även ett samhällsavtal skrivs under.

Ska Sverige starkt reglera invandringen och flyktingströmmarna in i Sverige genom att införa krav på att Invandrare och Flyktingar ska kunna framvisa giltiga pass eller annan kontrollerbar dokumentation som framvisar vem dessa personer är och var de kommer ifrån för att säkerställa dessa personers identiteter samt för att säkerställa att kriminella personer inte tar sig in i Sverige på falska premisser.

Ska migrationen starkt regleras där migranter och flyktingar måste kunna uppvisa giltiga pass för ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.

Ska Invandrare. Flyktingar eller i grunden personer som fått uppehållstillstånd eller ett Svenskt medborgarskap i Sverige kunna fråntas uppehållstillstånd och det Svenska medborgarskapet efter avtjänat straff om dessa begår allvarliga brott i Sverige.

Ska Invandrare och Flyktingar som begår brott i Sverige omgående utvisas från Sverige efter avtjänat straff.

Bör Svensk flyktinghjälp primärt avse hjälp i det egna landet därifrån de flyr ifrån för att kunna optimera flyktinghjälpen där den gör mest nytta per insatta hjälpmedel förutsatt att flyktingarna kan skyddas från förföljelse i det egna landet.

Bör "flyktinghjälp" starkt reformeras till att primärt avse hjälp i det egna landet först och främst.

52

Ska alla nya Svenska medborgare sen 15 år tillbaka som inte lärt sig det Svenska språket och som vägrar integreras in i samhället tvingas gå en samhällsutbildning.

53

Ska "Slöja, Burka, Niqab" och andra religiöst betingade klädesplagg förbjudas inom offentliga Riks, Läns eller kommunala verksamheter.

54

Bör "Sharialagar" och Sharialagstiftning få förekomma öppet som dolt i Sverige.

271

Bör den nu "Skattefinansierade" TV licensen som omfattar alla över 18 år även även omfatta alla nyanlända med ett betalningsansvar som fått uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige.

93

Ska uppehållstilstånd dras in för evigt för så kallade IS-anslutna personer vad det gäller både män och kvinnor som rest till IS kontrollerade områden för att på ett eller annat sätt ansluta sig till den så kallade IS-terror organisationen.

Ska flyktingar som flyr från sina länder och som får uppehållstillstånd och lever på bidrag i Sverige där dessa sen reser på “Semester” tillbaks till dessa länder, ska uppehållstillstånden samt möjligen även Svenskt medborgarskap och Svenska pass kunna dras tillbaks, där dessa personer sen förpassas eller förvägras komma tillbaks till Sverige igen, där även alla bidrag för dessa omgående dras in.

Ska flyktingar som flyr från sina länder och som får uppehållstillstånd och lever på bidrag i Sverige där dessa sen reser på "Semester" tillbaks till dessa länder tillåtas komma tillbaka till Sverige.

Bör Sverige avskaffa asylrätten där Ivar Arpi menar i en artikel att Europas folk aldrig velat ha den omfattande invandring som politikerna infört  han vill rentav avskaffa den nuvarande asylrätten, som bland annat eggar människor att sätta sig på livsfarliga båtar över Medelhavet, ett sådant avskaffande har han argumenterat för i flera år säger han.

http://www.friatider.se/ivar-arpi-avskaffa-asylr-tten-invandring-l-ser-nd-inga-problem

Bör Sverige avskaffa asylrätten där Ivar Arpi menar i en artickel att Europas folk aldrig velat ha den omfattande invandring som politikerna infört han vill rentav avskaffa den nuvarande asylrätten.

Ska krav ställas på Invandrare, Anhöriginvandrare samt Flyktingar som kommer till Sverige enligt vad artikeln i Expressen påtalar gällande att den strukturella kravlösheten håller på att ta över vårt samhälle, och om vi ska fungera som nation måste vi skaka av oss den naivitet som tillåtits breda ut sig under alltför lång tid, skriver Stefan Krakowski, överläkare i psykiatri, där vår svenska kravlöshet gör oss alla till förlorare.

https://www.expressen.se/debatt/var-svenska-kravloshet-gor-oss-alla-till-forlorare/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb

Ska krav ställas på Invandrare, Anhöriginvandrare samt Flyktingar som kommer till Sverige enligt vad artikeln i Expressen påtalar gällande att den strukturella kravlösheten håller på att ta över vårt samhälle.

Bör Sverige satsa på att skapa i samarbete med länder utanför Europa så kallade “Skyddade Asylzoner” dit flyktingar kan ta sig undan krig och förföljelse i det egna länderna där de får skydd och möjlighet att medverka till att bygga upp infrastrukturen i dessa Skyddade Asylzoner med intern matproduktion och bostadsbyggande mm fram tills att de kan återvända tillbaks till sina egna länder igen.

Bör Sverige satsa på att skapa i sammarbete med länder utanför Europa så kallade "Skyddade Asylzoner" dit flyktingar kan ta sig undan krig och förföljelse i det egna länderna.

Bör asylansökningar från så kallade “Säkra länder” fråntas möjligheten att av asylskäl få uppehållstillstånd direkt i Sverige som från  exempelvis Georgien, där personer från dessa länder specialgranskas om de har en kriminell bakgrund samt vad de har för grund för sina asylansökningar, detta då personer just från Georgien missbrukar möjligheten att få asyl där många av dem begår brott i Sverige där de sänder hem stöldgods via stora postpaket hem till just Georgien.

Asylsystemet är inte till för georgier, uzbeker och andra grupper som tar sig till Sverige av andra skäl än att söka skydd. Den rödgröna regeringen måste ta tag i missbruket skriver Expressen.

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/stoppa-missbruket-av-asylsystemet-morgan/

https://mobil.ekuriren.se/nyheter/sormland/utlandska-ligor-stjal-for-miljarder-polisen-slar-larm-kryphalen-maste-bort-sm5152548.aspx

Bör asylansökningar från så kallade "Säkra länder" fråntas möjligheten att av asylskäl få uppehållstilstånd direkt i Sverige som från exempelvis Georgien, där personer från dessa länder specialgranskas om de har en kriminell bakgrund samt vad de har för grund för sina asylansökningar.

187

Bör Invandrare som vistats i Sverige under mer än 2 år och inte lärt sig att tala Svenska själv tvingas betala för tolkhjälp de behöver.

192

Ska flyktingar aktivt hjälpas till återvandring tillbaks hemländerna när säkerheten är återställd i dessa hemländer.

Var “Gymnasieamnestin” en bra sak för Sverige.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/bespara-oss-ideologiskt-blinda-rikspolitiker-28329?fbclid=IwAR1QMl2uStU-C0XVon4frsKekwUNV3GHN3Qbz8HwnvMV0ivle7Pn_O0T_rk

Var "Gymnasieamnestin" en bra sak för Sverige.