Regering/Riksdag

72

Ska "Regeringsbudgetarna" som de utarbetas idag skrotas då de är mer målsättningar än säkerställda budgetar där dessa budgetar byts ut mot ett nytt budgetsystem.

Ska Svenska makthavare i den Svenska regeringen och riksdagen med krafttag enas och gemensamt ta mycket adekvata krafttag i de samhällsbrister som nu är en bevisbar realitet i Sverige av idag, gällande det sviktande Rättssystemet, Brottsligheten, Otryggheten, Skolsystemet, Sjukvåden, Pensionssystemet, Äldrevården, Tullverket, Polissystemet, Migrationspolittiken, Bränslekostnaderna, Socialsystemet, Skattesystemet, Inkassosystemet, Banksystemet, och politikerkorruptionen mm.

Ska Svenska makthavare i den Svenska regeringen och riksdagen med krafttag enas och gemensamt ta mycket adekvata krafttag i de samhällsbrister som nu är en bevisbar realitet i Sverige av idag.

Ska politiska partier och maktstrukturer i Sverige agera snabbt och konsekvent på olika snabbt uppkomna samhällsproblem, så vill vi ha en politisk maktstruktur som just kan konsekvent räta upp Sveriges samhällsproblem,  där motsatt politiska debatter partier och politiker emellan av idag i det oändliga är och skapar tröghetsfaktorer som just motarbetar snabba och konsekventa lösningar på dessa samhällsproblem vi ser öka i Sverige i dag, just för att vårt politiska system av idag motverkar konsekventa snabba lösningar.

Ska politiska partier och maktstrukturer i Sverige agera snabbt och konsekvent på olika snabbt uppkomna samhällsproblem.

247

Ska regeringen ha rätt att inskränka med lag på strejkrätten.

275

Behöver Sverige verkligen 349 ledamöter i riksdagen som representanter för 8 partier där de i grunden bara parlamenterar mot varandra och där vi skattebetalare betalar för detta parlamenterande.

282

Är de oändliga rundgångs samtalen och diskussionerna i Regering, Riksdag och utskott mm verkligen effektiva och kostnadsberättigade till vad som framverkas i verkligheten.

288

Bör det offentlig göras vart skattebetalarnas skattemedel tar vägen, speciellt med tanke på att trotts alla skattehöjningar så försämras Skola, Sjukvård, Äldreomsorgen, Polisen, Tullverket mm.

291

Är ett av regeringens syften att trycka ner och hålla ner befolkningen direkt som indirekt via snäva lagstiftningar som gör vanligt folk till brottslingar, samt där befolkningen betungas av en strid ström av nya beskattningsformer vilket inte befolkningen klarar av att betala.

293

Bör en regering införa en "Optimerings Pollicy" där inkomster via skattemedel till samhället ballanceras mot samhälleliga positiva göromål innom och för samhällets utveckling för medborgarnas och samhällets bästa, och där alla dessa transaktioner förevisas offentligt och öppet.

295

Bör antalet riksdagspolitiker bli färre från dagens ca 349 riksdagspolitiker till ca 290 eller lägre exempelvis ca 145 antal riksdagspolitiker totalt.

296

Bör man utbilda statliga upphandlare så vi slipper se att man köper strumpor för 10000 kr styck till sjukvården mm.

297

Ska man ta in experter från de stora entreprenad firmorna för att täppa till kryphålen när det gäller entreprenadupphandlingar för statens eller kommuners räkning mm.