Skog/Mark

320

Bör man frångå gallringsdkog med bara tall och gran, där man blandar in och ökar andelen lövträd i våra skogar för att minska antalet skogsbränder då lövträd kan agera som dämpande faktor vid uppkomsten av skogsbränder vid skogsbruk.