Demokrati

Ska Sverige ha en “Demokrati och ett Folkstyre” värt namnet i Sverige där Politiker och Makthavare tvingas lyssna på folket och förhålla sig till just ett Demokratiskt folkstyre där Politiker och Makthavare tvingas via lag till detta.

Ska Sverige ha en "Demokrati och ett Folkstyre" värt namnet där Makthavare och Politiker tvingas lyssna till folkets åsikter.

___________

Bör folk få möjlighet till ett politiskt inflytande i nationellt viktiga sakfrågor.

__________

Är "Representativ Demokrati" att föredra framför "Representativ Direktdemokrati" i Sverige.

67

Ska Sverige ändra valsedlarna till en enklare form där man får personrösta med ett nummer på de olika partierna och deras kandidater.

68

Bör man frångå "Personvalssystemet vid Svenska val där partierna själva får besätta dessa platser och ansvara för de som tillsätts.

69

Ska regeringen förvägras ändra i de Svenska grundlagarna utan medgivande från medborgarna vid omval i dessa frågor.

172

Är EU en Demokrati.

172b

Är EU en "Demokrati".

244

Ska Demokrati bygga på medborgerlig delaktighet 365 dagar om året istället för delaktighet några dagar före val vid riksdagsvalen vart 4e år.

318

Ska Sverige införa ett "Samtal med Folket" system vilket innebär att vanliga människor kan boka in besök med sina Kommunala, Länsmässiga samt Rigsdagspolitiker för att föra samtal med dessa politiker, där Politikerna tar till sig vanliga medborgaren Frågor, Åsikter och Förslag så att Politikerna blir mer ett med folket.