Allmänt/Utanförskap

Bör direkt och indirekt alla spelreklam förbjudas i Svenska medier för att minska spelberoenden som skapar mycket lidande hos de som inte kan motstå denna spelreklam, vilket därtill skapar stora samhälleliga kostnadsbilder i form av sjukdomsbilder och andra former av problem för både den enskilde som för samhället i stort.

Bör Indirekt och direkt "spelreklam" om pengar förbjudas i Svensk TV, Radio och i andra medier för att minska spelberoende.

__________

Ska Sverige primärt vara en "Nationalstat" där Svensk Kultur, Svenska värderingar och värdegrunder är de riktlinjer alla som kommer till Sverige ska leva efter.

96

Ska tiggeriet utanför butiker och på andra ställen förbjudas i hela Sverige.

Gäller “Allemansrätten” huvudsakligen Svenskar i Sverige, med dess rättigheter och skyldigheter.

https://m.facebook.com/konsekvensanalys/photos/a.236758446674113/476705892679366/?type=3

Gäller "Allemansrätten" huvudsakligen Svenskar i Sverige, med dess rättigheter och skyldigheter.