Bidrag/Bistånd

Svenska SIDA får årligen ca 50 miljarder som SIDA själv inte klarar av att fördela ut på olika hjälp projekt i olika länder, därför fördelar istället SIDA ut dessa medel i större potter till olika hjälp organisationer som i sin tur fördelar ut sina medel i mindre hjälp projekt i olika länder, det gör att Svenska SIDA inte har kontroll på hur dessa medel fördelas vidare och till vem dessa medel går där bevisligen dessa SIDA medel går till korrupta politiker och makthavare i dessa andra länder där exempelvis ett lands ledare sponsrade ett engelskt fotbollslag med mer medel än vad landet fick in i hjälpmedel.

Bör "Bidragsmyndigheten SIDA reformeras" där bidrag från SIDA till andra länder går till Sverige kontrollerade projekt i mottagarländerna.

136

Bör bidragsfusket från privata bidragsfuskare som tar ut pensionsmedel mm till personer som avlidit i åratal, samt från assistansbolag som ger undermålig assistans till de personer de vårdar stävjas och dels kontrolleras upp bättre men även lagföras om bevis för dessa brott går att bevisa.

Ska biståndspengar gå till annat än just bistånd, likt det nu som har framkommit där biståndspengar gick till FN-röstvärvning där 27 ambassadörer från ö-nationer och fattiga länder bjöds på gratisresa till Sverige i augusti, räkningar på miljonbelopp skickades till stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond som i sin tur fått 14 miljoner kronor av Sidas biståndspengar avslöjar Dagens Nyheter.

https://www.di.se/artiklar/2016/4/4/bistandspengar-gick-till-fn-rostvarvning/?fbclid=IwAR3YxR51WktV7nKqHzjhYeVGtma-BMEJAuXQGrrGlknM34LvA1MHxmYUItQ

Ska biståndspengar gå till annat än just bistånd, likt det nu som har framkommit där biståndspengar gick till FN-röstvärvning där 27 ambassadörer från ö-nationer och fattiga länder bjöds på gratisresa till Sverige.

212

Bör Rot och Rutavdrag vara inkomstreglerat där låginkomsttagare får höga bidrag och höginkomsttagare låga bidrag.

298

Bör man samkör alla register för att kunna hitta fuskarna i bidragssystemen.

301

Bör vi "Sluta ge bort statliga pengar utan motprestationer".

312

Bör vi sluta "Ge bort bidrag för att köpa elcyklar och elbilar mm" där vi istället bör skapa miljösmarta insatser/tillväxt istället för pengarna, där detta genererar billigare elcyklar och elbilar för alla i slutändan.