Innovation/Teknik

Ska Sverige bättre tillvarata Svenska Innovatörers innovationer och innovationsteknik så att dessa innovationer kan komma Sverige till godo med även skapandet av arbetstillfällen som därtill skapandet av exportunderlag vid export av dessa innovationer och den innovationsteknik som skapas och genereras i Sverige.

Ska Svenska Innovatörers innovationer och innovationsteknik bättre tas om hand så att dessa även kan skapa arbeten i Sverige.