Befolkning/Trygghet

_____

Bör "Abortfrågan och Aborträtten" inom 18 veckor främst avgöras av av de kvinnor som är mest berörda av dessa frågor genom ett havandeskap.

49

Bör "Flerbarnstillägg" avskaffas där detta tillägg bara gäller upp till det tredje barnet där det fjärde barnet och uppåt blir utrednings prövade ärenden.

Ska Polisanmälningar få läggas ner av Polis eller Åklagare i det närmaste omgående på grund av sagda anledningar som Resursbrister eller Bevisbrister vilket förorsakar följdskador hos brottsoffren samt där förtroendet för Samhället och Rättssamhället urholkas inte bara hos brottsoffren utan hos resten av de Svenska medborgarna i Sverige.

Ska Polisanmälningar få läggas ner av Polis eller Åklagare i det närmaste omgående på grund av sagda anledningar som Resursbrister eller Bevisbrister vilket förorsakar följdskador hos brottsoffren.

Ska Svenska medborgare behöva fly från Sverige från Otrygghet, Åsiktsförtryck, Arbetslöshet, Ökande brottslighet, samt ett konstant ökande skattetryck som skapar ohållbara situationer för Svenska medborgsre individuellt och även vid familjebildningar mm, där denna youtube film säjer en hel del.

Ska Svenska medborgare behöva fly från Sverige från Otrygghet, Åsiktsförtryck, Arbetslöshet, Ökande brottslighet, samt ett konstant ökande skattetryck som skapar ohållbara situationer för Svenska medborgare individuellt och även vid familjebildningar mm.