Import/Export

303

Bör vi hjälpa de små och medelstora företagen med statliga billiga investeringslån så dessa företag kan fortsätta växa och ta ännu större marknads andelar i Sverige liksom utomlands.