Arbetslöshet

Ska Sverige införa en form av en “Inkomstgaranti för arbetslösa som ger Svenska medborgare en garanterad inkomst på mellan 10.000 och 15.000 kr netto/månad mot en form av arbetsrelaterad motprestation i form av arbete om möjligt där den arbetsrelaterade motprestationen ger skriftliga meriter vid annat arbetssökande istället för det nuvarande A-kassa ersättnings systemet.

Ska Sverige införa en form av "Inkomstgaranti" för Svenska medborgare mot en form av motprestation om möjligt.

Ska Arbetsförmedlingen läggas ner och reformeras om till en form av arbetsskapande tryggare form av arbetsförmedling med mindre byråkrati och där i form av en “Arbetspool” där olika former av arbeten kan skapas i den offentliga som den privata sektorn där även dessa arbeten kan generera skriftliga meriter för vidare arbetsansökningar vid varje arbetstillfälle i Arbetspoolen.

Ska Arbetsförmedlingen läggas ner och reformeras om till en "Arbetspool" som bättre kan skapa arbeten och tryggade inkomster.

194

Bör Arbetsförmedlingen som den ser ut idag privatiseras där privata bolag skär ner på utgifter och tar vinsterna själva om vinster kan genereras.