Inrikes/Utrikes

45

Ska EU lagstiftningen gälla över Svensk lagstiftning där EU dikterar villkoren över Svensk lag och över Svenska medborgare.

46

Bör Sverige och det Svenska folket beröras av EU:s "Internet filter" för skydd av upphovsrättsskyddat material.

86

Bör Sverige utöka mer ett "Nordiskt samarbete" med de övriga nordiska länderna för att stärka upp de nordiska länderna i en samarbetspakt.

81

Bör "EU:s vapendirektiv" inte appliceras och inte godkännas där ca 500.000 laglydiga målskyttar och jägare berörs negativt av detta vapendirektiv.

VILKET SYFTE HAR FÖRDRAGET?

Det ändrar EU-institutionernas arbets- och beslutsfattandeprocesser, för att anpassa dem till ett EU som växt till att omfatta hela 28 medlemsländer efter ett antal utvidgningar, det ändrar EU:s inre och yttre politik genom att ge Europaparlamentet större lagstiftande makt, vilket garanterar ett mer demokratiskt beslutsfattande i EU.

Bör Sverige frångå Lissabonfördraget.

189

Bör Sverige medverka till att en internationell "Terrorist Tribunal" bildas.

264

Bör Sverige inleda ett världsomspännande samarbete med andra länder för att komma åt utpressare och bedragare som angriper folk och företag med utpressning via e-post.