Tullverk/Gränsskydd

95

Bör Tullverkets personal utbildas och få Polismans behörighet att utreda bevisade och misstänkta Tullrelaterade brott.

Ska Tullverket få sätta upp kameror som läser av fordonens nummerskyltar där tullen har satt upp ANPR-kameror som läser av bilars registreringsskyltar, tanken är att de ska förhindra kriminella att passera obemärkt, men kamerorna får inte användas, datainspektionen har satt stopp för dem, så med andra ord så hindrar datainspektionen tullen från att kunna stoppa införsel av droger och vapen och annat gods in i Sverige samtidigt som datainspektionen stoppar tullen från att hindra att stöldgods och stulna fordon förs ut ur Sverige.

Ska Tullverket få sätta upp kameror som läser av fordonens nummerskyltar där tullen har satt upp ANPR-kameror som läser av bilars registreringsskyltar, tanken är att de ska förhindra kriminella att passera obemärkt