Transport/Flyg

173

Ska "Västlänken byggas" där merkostnaderna hela tiden skenar och där nu 185 miljarder kronor saknas.

133

Ska flyget beskattas där beskattningen i det närmaste blir verkningslös där denna beskattning mer försvårar resandet för Svenska vanliga medborgare vid exempelvis semesterresor utomlands där beskattningen därmed enbart blir ett kontraproduktivt agerande än något som ger verkliga resultat.

134

Bör flyget hellre beskattas där beskattningen går till ett gemensamt flygindustrimässigt innovations tekniskt lånepaket så att flygindustrin kan hör dessa lånade medel utveckla eldrift av flyget eller andra former av mer miljövänliga drivmedel där lånen är resultatbetingade.

164

Ska tågbiljettpriset till en destination vara lika kostnadsmässigt hög eller lägre än flygbiljettpriset till samma destination.

172

Ska Flyg, Tåg, Båt transport resepriserna standardiseras så att inte dessa priser har höga kostnader nära avresedatum och låga kostnader vid förbokningar långt i förväg där båda dessa lägen har nackdelar, där förbokningar kanske måste avbokas med kostnadskonsekvenser, och där närstående bokningar är mycket kostsamma, så frågan här är om dessa prisbilder ska standardiseras.

Trafikverkets chockerande prislapp på närmare 190 miljarder kronor visar att det planerade järnvägssystemet kring Västlänken är ett luftslott utan verklighetsförankring, dessa oseriösa planer hindrar andra trafikåtgärder som är helt avgörande för Göteborgs fortsatta utveckling och välstånd, misskötseln av trafikplaneringen är stötande och de ansvariga som skadar vår stad måste nu ställas till svars, skriver Henrik Munck (D) och Peter Danielsson (D).

”Misskötseln av infrastrukturplaneringen måste därför nu betraktas som samhällsfarlig. Våra gemensamma tillgångar och…

Slået op af DemokraternaTirsdag den 28. maj 2019
Ska "Västlänken" byggas då kostnaden hela tiden verkar öka där västlänkens kringkostnader skenar och 185 miljarder saknas idag.

Ska Taxichaufförer kunna säja nej till kunder bara för att de anser körningarna för korta.

Taxichauförer i exempelvis Stockholm ignorerar kunder där körningarna anses för korta av taxishauförerna, och det sker på tre sätt och offtast kvälls och nattetid eller i samband med ett evenemang.

1. Man öppet påtalar att körnlngen är för kort och tar inte därmed emot kunder.

2. Man låssas ha en kund man är bokad av när man hör att destinationen är för kort, och tar därmed inte körningen.

3. Man påtalar sig ha ett fast pris på 400-500 kr för körningar trotts att ett lägre pris står på taxibilen, vilket gör att kunderna inte accepterar dessa höga priser.

Därtill så frågar taxichauförer öppet om de ska ta fullt fast pris för en körning dagtid på exempelvis 150 kr, eller om de ska ta ett lägre fast pris på 100 kr med taxametern av, och på detta sätt lurar taxichauförer inte bara taxibolagen på inkomster utan även staten på skatteinkomster från taxibolage.

Men kunder och speciellt turister som är osäkra på ressesätt hem utsätts för problem och fara av att bli rånade eller än värre under kvälls och nattetid där en taxiresa hadde varit snabbare och säkrare, och detta är nog ett mer specifikt problem i storstäderna där många Taxibolag och därmed många taxischsuförer finns.

En av orsakerna till denna utveckling är nog de ständigt ökande bränslepriserna, och därmed ökar med högre taxipriser även “Svarttaxi” körningarna, så man bör nog utreda orsakerna grundligt för att lösa detta problem från grunden och inte bara se på symptomen.


Ska Taxichaufförer kunna säja nej till kunder bara för att de anser körningarna för korta.

255

Bör en större "E-sparkcykel utredning" göras där bättre bruk och hanteringsregler skapas för e-sparkcyklar.