Trafik/Fordon

Vägtulls avgifternas påminnelseavgifter där en låg vägtulls avgift på exempelvis 20 kr där genererar en påminnelse en påminnelseavgift på uppemot och över många gånger 500 kr, och om sen ytterligare påminnelseavgifter tillkommer så stegras avgiftskostnaderna till onormala kostnader, och här kan dessa påminnelseavgifter behöva revideras till exempelvis maximalt 25% av den grundläggande vägtulls avgiften vilket skulle bli en påminnelse avgift på 5 kr vid en vägtulls avgift på 20 kr.

Bör Vägtulls avgifternas påminnelseavgifter normaliseras till acceptabla nivåer.

Frågan här är om ett “Pricknings system” bör införas vid mindre hastighetsöverträdelser där en prickning försvinner efter 12 månader, och där detta pricknings system skulle innebära att om tre överträdelser sker inom en 12 månaders period, så ska böter för alla tre hastighetsöverträdelserna betalas in i form av böter för alla dess tre hastighetsöverträdelser.

Bör ett "Pricknings system" införas vid mindre hastighetsöverträdelser.

Bör fordon med registreringsskyltar registreras även med fordonsägarens e-postadress så att ägaren kan nås lättare exempelvis vid betalningar vid vägtullar för att minimera risken för påminnelseavgifter och andra ärenden som kan komma fordonsägaren effektivare och billigare till del.

Bör alla fordon med registreringsskyltar registreras med även fordonsägarens e-postadress så att ägaren kan kontaktas lättare.

62

Ska "Trafikförsäkringsföreningen" reformeras till en mer normal trafikförsäkring med normala trafikförsäkrings avgifter.

84

Bör Sverige införa ett "Pricknings system" gällande felparkeringar där tre prickar inom 12 månader innebär att alla tre förseelserna måste betalas in som böter.

Ska Bilskatt och Bilförsäkring slås ihop till en och samma “Fordonsskatt” för alla motoriserade fordon men där dessa separata skatter tillsammans blir kostnadsmässigt ca 10-15% billigare än skatterna kostnadsmässigt separat tillsammans är i dag där även besiktningskostnaden ingår i denna fordonsskatt, samt där “Fordonsskatten” ska vara årsvis från den 1:a Januari till den 31 december samt där en Fordonsmärkning klart ska visualiseras på framsidan av alla fordon med en mycket färgglad visuell märkningsdekal.

Ska Bilskatt och Bilförsäkring slås ihop till en och samma "Fordonsskatt" för alla motoriserade fordon men där dessa separata skatter tillsammans blir kostnadsmässigt ca 10-15% billigare än skatterna kostnadsmässigt separat tillsammans är i dag.

Bör trängselskatten höjas i Stockholm och andra storstäder.

Nästa år höjs trängselskatten i Stockholm och privatbilister kan räkna med att betala upp till 5 000 kronor mer per år flera olika förändringar kommer vid höjningen, skatten börjas ta ut vid redan vid 06.00, högsta avgift för enskild passering höjs och högsta avgiften under ett dygn höjs, skriver SvD.

Beslutet om höjda skatter kom förra året och kommer att genomförs vid årsskiftet, några av de större förändringarna blir att trängelskatten börjas tas ut vid 06.00 i stället för 06.30 som det är nu, ögsta avgiften för enskild passering höjs från 35 kronor till 45 kronor, och högsta avgift under ett dygn höjs från 105 till 135 kronor.

Enligt SvD sker också en uppdelning i högsäsong och lågsäsong där trängelskatten kraftigt höjs under högsäsong upp till 5 000 kronor mer i skatt sju av årets tolv månader räknas in som högsäsong, en nya höjningen beräknas ge statskassan ett tillskott på 325-340 miljoner kronor enligt Trafikverket, för privatbilisterna del skulle två passager per dag varje vardag innebära en skatt på mellan 105 till 135 kronor.

Stockholmare som vill slippa betala trängselskatt måste snart passera före klockan 6 på morgonen, det är nog inte trängseln som ligger bakom skattehöjningen säger Maria Börjesson, professor i transportekonomi.

https://www.expressen.se/dinapengar/trangselskatten-i-stockholm-hojs-sa-mycket-dyrare-blir-det/


Bör trängselskatten höjas i Stockholm och andra storstäder.

287

Bör bränslepriset sättas till ett nationellt bränslepris som är lika över hela Sverige oavsett var man bor i Sverige.