Skola/Utbildning

82

Bör det införas " Skolvakter med särskilda befogenheter" in i Svenska Skolor för att upprätthålla säkerheten och ordningen för elever och lärare.

Sanna ville inte skolstrejka då mobbades hon av läraren för att hon i stället ville delta i undervisningen, att ägna sig åt att skolka genom att skolstrejka är något som i spåren av Greta Thunbergs och PR-konsulten Ingmar Rentzhog kritiserade PR-trick spridit sig på svenska skolor,  nu uppmuntrar även lärare sådan elevfrånvaro utan giltigt förfall, elever som hellre vill vara i skolan för att lära för livet utsätts till och med för mobbning där klimataktivistiska lärare är drivande.

Ska lärare som är klimataktivistiska få frångå skollagen och närvaroplikt genom att uppmana barn i skolmiljöer att klimatstrejka, där barn som vägrar mobbas av samma lärare.

Ska språkskolor införas i Svenska skolor där dels undervisningar i olika invandrande modersmålsspråk ska bedrivas på bekostnad av att andra samhällsfunktioner läggs ner och bekostar dessa språkundervisningar likt det Socialdemokraterna föreslår i Haparanda kommun där tre språk i grunden vore maximalt och optimalt att lära ut språk på och där Svenska, Finska och Engelska.

Så vill S förändra Språkskolan i Haparanda där Socialdemokraterna har nu presenterat sitt förslag på en ny skolstruktur i Haparanda. De vill hålla Språkskolans F-6 mer enhetlig – och vill på sikt bjuda in till fler språk i skolan.

https://mobil.nsd.se/nyheter/sa-vill-s-forandra-sprakskolan-nm5117200.aspx

Ska språkskolor införas i Svenska skolor där dels undervisningar i olika invandrande modersmålsspråk ska bedrivas på bekostnad av att andra samhällsfunktioner läggs ner och bekostar dessa språkundervisningar likt det Socialdemokraterna föreslår i Haparanda kommun.

Ska flickor tvingas bli sextrakaserade där förövarna går fria på svenska skolor och där föräldrar blir förtvivlade när flickor sexofredas “varje dag” på skolor likt Osbecksgymnasiet, där flickorna på Osbecksgymnasiet i Laholm blir dagligen sexuellt trakasserade av “nyanlända” män, skriver en grupp föräldrar själva i ett mejl till kommunen där de vädjar om åtgärder, rektorerna uppges inte göra något åt saken utan bollar över skulden på flickorna.

http://www.friatider.se/f-r-ldrar-f-rtvivlade-n-r-flickor-sexofredas-varje-dag-p-skola

Ska flickor tvingas bli sextrakasserade där förövarna går fria på svenska skolor och där föräldrar blir förtvivlade när flickor sexofredas "varje dag" på skolor likt Osbecksgymnasiet, där flickorna på Osbecksgymnasiet i Laholm blir dagligen sexuellt trakasserade av "nyanlända" män.

174

Ska föräldrar med barn med särkilda behov där barnen inte klarar av den stökiga skolmiljön istället för att få hjälp av skolan anmälas till skolonspektionen där de sen även anmäls där hot uppstår att barnen ska omhändertas, ska föräldrarna behöva utstå även hot från dessa myndigheter istället för att få den hjälp de ber om.

179

Bör det Svenska skolutbildningssystemet omarbetas och utvecklas till ett enklare mer modulsystem där utbildningssystemet omarbetas till mindre "Utbildningsblock", där även möjligheter till självstudier förenklas och ökas, där varje utbildningsblock som färdigställs och godkänns genom slutprov ger högre betygspoäng i detta nya uppdelade skolutbildningssystemet.

188

Bör religiösa friskolor få förekomma i Sverige där skolpengar ges till dessa friskolor där dessa skolor inte sällan frångår den Svenska skolplanen.

223

Bör vi bygga om den Svenska skolan och det Svenska betygssystemet till ett lättare indelas "Skolmodul system" med mindre inlärningsmodul där varje slutprov i dessa moduler ger betygspoäng.

227

Bör den Svenska skolan förstatligas för att skapa en nationellt enhetlig skolplan.

300

Bör vi "Mångdubbla utbildningsplatserna på landets högskolor" så att läkare advokater med flera yrkesgrupper konkurrensutsätt så att exempelvis stafettläkarsystemen slåss ut, där många tiotals om inte hundratals miljoner kan sparas bara där.

304

Bör vi "Utbilda tjänstemän i möjligheter att ansöka om EU pengar" och se till att staten bidrar med mer pengar för att stötta projekt, samt där man förenklar och förkortar ansökningstiderna för dessa EU medel, idag lyckas inte Sverige använda de miljoner som vi får från EU för att det är för svårt att ansöka om medlen.

306

Bör vi "Utvekla och skapa fler orter med högskoleutbildningar" inte färre orter med färre platser, där man ska kunna utbilda sig på sin hemort för att få regional utveckling på hemorten, dvs fler distansutbildningar då tekniken redan finns tillgänglig.