Urbanisering/Decentralisering

307

Bör vi "Stoppa urbaniseringen" där vi låter statliga intäkter från skog malm och vattenkraft mm stanna i regioner där pengarna skapas för ökad Svensk regional tillväxt för att hela landet skall leva.