Skatt/Löner

Ska gästarbetare från andra länder som arbetar i Sverige och direkt eller indirekt blir avlönade av Svenska företag med Svenska medel betala skatt i Sverige, där även bemanningsföretag i andra länder som vidaresänder arbetare till Sverige bör betala skatt i Sverige för de utländska gästarbetarnas löner för de arbeten de utför i Sverige.

Ska gästarbetare från andra länder som arbetar i Sverige och direkt eller indirekt blir avlönade av Svenska företag med Svenska medel betala skatt i Sverige

Är Skattetrycket på Svenskar för högt, 
Nationalekonom: Osynliga skattesläggan gör alla till förlorare, att inte ens låg- och medelinkomsttagare får behålla hälften av sin inkomst i Sverige är anmärkningsvärt, enligt nationalekonomen Anders Bergeskog som menar att det är möjligt på grund av statens osynliga skatteslägga.

https://www.fplus.se/nationalekonom-osynliga-skatteslaggan-gor-alla-till-forlorare/a/2Gj0jl

Är Skattetrycket på Svenskar för högt.

178

Ska lön vara kopplat till grad av utbildnings nivå där en hög utbildningsnivå bör ge möjligheten till en högre lön, och en lägre utbildningsnivå ger en lägre lönenivå, där just lönenivån kopplat till utbildningsnivån kan skapa incitament för ökade studier och bättre utbildningar, samtidigt som argumenten för högre löner för lågutbildade då mer blir ohållbara.

222

Bör Sverige införa en kombinerad "Turist/Transport skatt för turister och transportörer som färdas med fordon längs Svenska vägar.

279

Bör värnskatten avskaffas.

Omkring 200 000 svenskar kommer att förlora sitt reseavdrag för bilpendling – de flesta andra får sänkt avdrag. Regeringens nya förslag möts av både burop och hyllningar.  – Bättre miljö, färre trafikdöda och minskat skattefusk. Regeringen borde verkligen ändra reseavdraget, speciellt som landsbygdsborna inte drabbas, skriver Expressens ledarsida.

https://www.bytbil.com/nyheter/nya-reseavdraget-60-ore-km-vid-resor-over-tre-mil-19019

Är det nya reseavdraget: 60 öre/km - vid resor över tre mil bra för pendlare och Sveriges medborgare.

Bör vi även införa en “Parkeringsskatt” för fordon som Miljöpartiet föreslår.

https://www.bytbil.com/nyheter/miljopartiet-eniga-om-nya-parkeringsskatten-17671?fbclid=IwAR00GfJ6CTfCAoMHOxlmNgCKWbHdU1pgm50s03CRidxj1ctE9DUKNdcN5pU

Bör vi även införa en "Parkeringsskatt" för fordon som Miljöpartiet föreslår.