Sjukvård/Sjukhus

ererer

Ska "medicinsk Cannabis och Cannabisolja" legaliseras och kunna köpas ut på apotek mot recept från läkare.

63

Ska en tandvårdsreform införas i Sverige där tandläkarkostnaderna ligger under Sjukvårdens högkostnadsskydd.

146

Bör blodgivningen öka genom att man i samband med blodgivning får en hälsoundersökning samt blir bjudna på något som ett presentkort på en lunch med fika för ca 200-250 kr där summan även inbegriper resan till och från hälsovårdscentralen där man gett blod.

165

Bör synundersökningar kunna göras på Sjukhus exempelvis före eller efter besök i annat ärende på Sjukhus där synundersöknings kostnaden ska omfattas av Sjukvårdens högkostnadsskydd.

238

Ska "Sjukhus i Sverige" behöva i grunden ens behöva anställa vakter på grund av släktfejder inne på just Svenska sjukhus dit släktfejderna sprids.

245

Ska Nationella riktlinjer tas fram för Sjukvården så Sjukvården dels likställs men även effektiviseras i hela Sverige.

248

Ska sjukdommen "Vestibulit" som tusentals kvinnor lider där kvinnorna lider av stora smärtor få snabb hjälp i Sjukvården där forskning ska bedrivas kring sjukdomen.