Samhälle/Hemlöshet

Bör Sverige moderniseras och ta steget mot en mer samhällelig och samhälles danande samhälles värnplikt där de som kallas in får medverka i olika samhällstjänstgörings former inom exempelvis Tullverket, Polismyndigheten, Brandförsvaret, Vaktpatrullering, Arresteringsvakter, Fångvårdsvakter där de inkallade får prova på dessa olika former av samhällstjänstgöring, för att bättre förstå hur det Svenska systemet fungerar inifrån.

Ska Sverige införa en bättre samhällsfrämjande "Allmän samhällelig värnplikt" istället för den gamla militära "Allmänna värnplikten.

50

Ska "Hemlösheten i Sverige" utrotas där Svenskar idag driver runt i Städer och landsbygd utan fasta bostäder där kommunerna måste ta ett större ansvar.

51

Bör föräldraansvaret för de egna barnen stärkas där en "Föräldraloggbok" införs för barn som begår brott eller andra samhällsnegativa aktiviteter.

55

Bör all "Religiös verksamhet" oavsett religion förpassas från offentliga miljöer såvida inte tillstånd söks och beviljas.

57

Ska Sverige införa en "Nivågrads boende" reform för att komma tillrätta snabbare med den rådande bostadsbristen i Sverige.

64

Bör "Tjänstemannaansvaret återinföras in i Sverige där denna även omfattar Politiker på samtliga nivåer.

83

Ska "Kameraövervakningen skärpas och utökas i hela Sverige för att motverka brott och andra kriminella handlingar i Samhället.

84

Ska Sverige införa ett "Allmänomfattande" varnande pricknings system" där tre prickningar inom 12 månader innebär någon form av konsekvens.

89

Bör den nu "Skattefinansierade" TV licensen som omfattar alla över 18 år reformeras på olika sätt så licensen ger mer än bara ett legalt TV tittande.

91

Ska Sverige anta en förebyggande lagstiftning mot nätdroger som Spice och andra nätdroger där dessa måste godkännas först av medicinalrådet innan det får säljas fritt på nätet.

237

Bör så kallade Skuggsamhällen där andra språk talas i huvudsak samt där andra kulturella regler gäller i ett vi och de samhälle få möjligheten att växa fram i Sverige.

241

Ska Judar behöva flytta från Sverige enbart för att de blir ofredade och hotade av unga män från Mellanöstern.

242

Ska kvinnor behöva bli ofredade på bussar av män som sitter och onanerar öppet på dessa bussar.

267

Bör Sverige införa en bredare mer tillrättavisande zon mellan vad som anses rätt eller fel för att frångå det skarpt svartvita samhälle vi lever under idag.

274

Är det rätt att skattebetalare som betalar för allt i det Svenska samhället har noll och inget inflytande över samhällspolitiken och hur skattemedlen används.