Rättssystem/Snabbdomstolar

Många anser att makthavare måste kunna ställas inför rätta vid begångna brott eller vid försumligt beteende som åsamkat Sverige skada i olika former, där även ekonomisk skada som anseende skada i andra länder mm.

Ska en författningsdomstol införas i Sverige som kan lagföra makthavare och politiker vid brott.

Ska “Straffrabatter” systemet få fortgå där kriminella som åker fast för ett brott kan begå måna påföljande mängdbrott där dessa ytterligare brott preskriberas bort när domen för det första brottet avkunnas i domstol, vilket betyder att det första brottet kan röra sig om ett mindre ekonomisk brott, samt där de efterföljande brotten kan vara mycket allvarliga ekonomiska och våldsrelaterade brott i mångmiljonbelopp.

Ska kriminella som begår flera på varandra efterföljande brott få "Straffrabatter".

Bör Maskeringsförbudet stärkas där straff utmäts per automatik om man bryter mot maskeringsförbudet vid Demonstrationer, Motdemonstrationer, Fotbollsmatcher samt vid andra våldsamma sammankomster och handlingar i samhället.

Bör Maskeringsförbudet förstärkas vid demonstrationer motdemonstrationer och andra våldsamma sammankomster.

Bör Statsanställda Advokater anställas med vanliga löner som komplement till dagens Advokatsystem där dagens Advokater är drivna av i det närmaste enbart primärt maximal ekonomisk vinning där de kunder som söker dessa Advokaters hjälp har en mer sekundär betydelse och där denna sekundära betydelse helt upphör när inte mer medel kan fås via rättshjälp eller där försäkringsmedel inte längre räcker till i ärenden. ett konkurrerande statsanställnings system av Advokater skulle kunna skapa ett hälsosamt konkurrensförhållande som renderade i att dagens Advokater blev tvungna att dels minska sina arvoden samt att respekten för de hjälpsökande kunderna ökade betydligt.

Bör det nuvarande "Advokats systemet" ändras så statligt avlönade Advokater införs som inte styrs av ekonomiska incitament i val av klienter.

Bör Svenska lagar revideras skrivas om och förenklas så att vi i Sverige får lagar som är “Uppdaterade” och hör till samtiden och inte till 1700 och 1800 talet till då lagarna skrevs.

Bör alla Svenska lagar skrivas om och förenklas så att vi i Sverige får lagar som är "Uppdaterade" och hör till samtiden.

__________

Ska avsiktligt valfusk eller ansett avsiktligt valfusk kunna rendera i kraftiga böter eller i värsta fall fängelsestraff beroende på grad av valfusk.

44

Ska gravskändning och brott mot griftefriden överlag bestraffas hårdare än med dagens lagstiftning.

65

Ska "Preskriptionstider" för olika brott avskaffas så även ouppklarade brott kan klaras upp retroaktivt.

87

Ska bevisad "Mobbing" i Skolmiljö, Arbetsmiljö samt i Privatlivet medföra lagföring i domstol med böter och skadestånd till de som mobbas om möjligt.