Politik/Politiska konflikter

Läs motionen här.

Bör Politiker ha fallskärmsavtal.

Politikers löner är en omstridd fråga där de själva oftast kan påverka sina löner till höga lönelyft där dessa lönebilder är rent kränkande för vanliga medborgare då medborgares skatter bekostar politikers löner där lönerna för politiker på många plan ofta är mycket högre än vanliga medborgares lönebilder.

Ska Politikers löner normaliseras till normala tjänstemannalöner även för partiledare.

Politikers pensioner som är ytterst förmånliga för just politiker vilket är en fråga som berör många då detta politiska pensionssystem är långt från vanliga medborgares pensionssystem.

Bör politikers pensioner normaliseras till vanliga ATP grundande pensioner.

Normalt går politiker gå i pension vid 50 års ålder och få pension från den åldern där vanliga medborgare går i pension vid 65 års ålder, där politikerna nu vill höja pensionsåldern för vanliga medborgare till 67 eller rent av 75 års ålder och där utan att politikernas pensionsålder behöver höjas från deras 50 års gräns, är detta rätt.

Bör politikers pensionsålder normaliseras till normal pensionsålder på 65 år då vanliga medborgare går i pension.

Bör Politikers Inkomstgarantier normaliseras till normala inkomstgarantier likt det vad vanliga medborgare har, vilket betyder att politiker får anmäla sig in till Arbetsförmedlingen och söka nytt arbete likt det alla andra arbetslösa får göra, eller söka Socialbidrag från socialtjänsten i värsta fall.

Bör Politikers normaliseras till normala anställningsförhållanden likt de vanliga anställda medborgare har.

Bör Sverige helt frångå det politiska partistöds systemet för att skapa dels ett rättvisare politiskt valsystem, men även för att minska de stora kostnader som i dag partistöden kostar det Svenska skattebetalarna där dessa partistöds medel tilldelas de etablerade politiska partier som kommit in över 2,5 och 4 procents spärren vid tidigare val.

Bör "Partistödet" till politiska partier helt frångås för att skapa ett mer rättvist politiskt valsystem.

__________

Ska en Svensk regering stå upp primärt för sitt land och för sitt folks bästa där regeringen måste lyssna till sitt folk vid berättigad kritik.

__________

ska politiker och makthavare som stiftat lagar de själv skyddas av där de begått brott eller tjänstefel kunna lagföras retroaktivt exempelvis i en Författningsdomstol.

__________

Bör Sverige gå från "Integrationspolitik" till "Assimileringspolitik" för att skapa ett mer enhetligt och rättvist samhälle.

66

Bör "Fackförbund och LO" ägna sig åt finansiering av politiska partier för medlemsavgifterna mm.

Kan man säja att de etablerade partiernas öppna rivalitet med och mot varandra i ändlösa konflikts artade debatter och påhopp där dessa rivaliteter och kampen om väljarna prioriteras framför skötseln av Svenska samhällsproblem mellan partierna skadar just det Svenska samhället och Svenskarna direkt och indirekt.

Kan man säja att de ettablerade partiernas öppna rivalitet med och mot varandra i ändlösa konfliktsartade debatter och påhopp där dessa rivaliteter och kampen om väljarna prioriteras framför skötseln av Svenska samhällsproblem mellan partierna skadar just det Svenska samhället och Svenskarna direkt och indirekt.

Bör Politiker som utreder frågor gällande produktion få sitta i styrelsen för företagen som ska producera de produkter som vinner gehör för de utredda frågorna.


Bör Politiker som utreder frågor gällande produktion få sitta i styrelsen för företagen som ska producera de produkter som vinner gehör för de utredda frågorna.

225

Bör politiker ha krav på sig att skriva många i grunden värdelösa motioner för att visa att de arbetar aktivt vilket blir en värdemätare för politikernas arbetsinsatser vilket i grunden bara kostar skattemedel att göra.

258

Bör politiken handla om "Symbolfrågor" vilket betyder att dessa frågor mer handlar om att teoretiskt tilltala väljarna än att dessa frågor hanteras praktiskt i verkligheten.

276

Bör politiker få vara med i hemliga klubbar som bildats av den finansiella makteliten, som Bilderberggruppen, utan insyn för allmänheten?

Ska “Politiker som arbetsvägrar” kunna kvittera ut full lön trotts att de just arbetsvägrar.

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/dOrmxB/l-toppen-far-full-lon-nar-hon-arbetsvagrar?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Ska "Politiker som arbetsvägrar" kunna kvittera ut full lön trotts att de just arbetsvägrar.

De hatas och hotas – och utsätts för våld, de är förtroendevalda politiker.

I Expressens unika undersökning ”Demokratihotet 2019” svarar 713 politiker att de undvikit debatter eller diskussioner på grund av rädsla eller oro, ett hot mot vårt demokratiska system, säger statsminister Stefan Löfven – och får medhåll av M-ledaren Ulf Kristersson.

https://www.expressen.se/nyheter/brotten-som-hotar-den-svenska-demokratin/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb

Finns det risk för samma hot och hat av "Folkliga Politiker" som bara lyssnar på folk och folkviljan som det finns för dagens vanliga etablerade partiers politiker.