Pension/Ekonomi

47

Ska "Pensionen och Förtidspensionen" vara skyddad från Kronofogde indrivningar så pensionärer kan leva utan stress och otrygghetsfaktorer.

Bör pensionärer som bor utomlands exempelvis i Portugal där de bor billigare samt där de är i behov av värmen samt får en bättre äldrevård med även en bättre social tillvaro med andra pensionärer straffbeskattas för sitt boende utomlands, så de tvingas flytta tillbaka till Sverige till social misär ensamhet ekonomisk misär samt vanvård på äldreboenden eller i värsta fall ett boende i hemlöshet på gatan då det varken finns bostäder eller ekonomin räcker till hyror mm i Sverige.

Bör pensionärer som bor utomlands exempelvis i Portugal där de bor billigare samt där de är i behov av värmen samt får en bättre äldrevård med även en bättre social tillvaro med andra pensionärer straffbeskattas för sitt boende utomlands.

168

Bör termen "Pensionsfrid" införas där den betyder rätten till bostad, rätten till pension på minst 12.000 kr/månad, rätten till ekonomisk trygghet där pensionen inte får röras av kronofogden, rätten till en bra Sjukvård, rätten till en tryggad tillvaro i samhället, rätten till social samvaro med andra människor mm.

Ska pensionskapitalet möjligen mer användas till spekulationer inom landet i nya företag eller ny Innovationsteknik för att stimulera Svensk inhemsk ekonomi hellre än i spekulationer i utländska intressen eller i utländska Oljeintressen.

Ska pensionskapitalet möjligen mer användas till spekulationer innom landet i nya företag eller ny Innovationsteknik för att stimulera Svensk inhemsk ekonomi hellre än i spekulationer i utländska intressen eller i utländska Oljeintressen.

207

Bör det kontantlösa samhället resultera i att det uppstår merkostnader för konsumenter med fakturor då man inte vill eller kan ta emot kontanter.

299

ka vi sluta betala av så mycket på statskulden och investera dessa pengar i forskning och utveckling av snabbtåg och förbättrade transportkostnader och ökad och förbättrad energiproduktion, där låga energikostnader skapar tillväxt och ökade humana skatteintäkter.

308

Ska vi "Inför någon form av ekonomiskt tjänstemannaansvar" då det idag är för enkelt slarva bort miljarder, Vattenfalls tyska kolkraftsäventyr är ju bara ett i mängden av riktigt dåliga beslut som ingen fått ta ordentligt ansvar för.