Kommunbrott/Bodens Kommun

I denna del kommer vi att granska och belysa två myndighetsövergrepp på två vanliga Svenska medborgare och här Stefan från Boden och Douglas från Stockholm som sen “Tjänstemannaansvaret avskaffades 1974 som skapat djupa sargade spår i dessa enskilda personer, så dessa exempel är bara ett par exempel av en enorm mängd personliga kränkningar som skett och sker dagligen i Sverige och i Svenska kommuner då tjänstemän skyddas av Stat och Myndigheter samt Rättsväsendet.

Det uppskattas lågt räknat att under de senaste åren har så många som över 800.000 enskilda medborgare i Sverige och i Svenska kommuner blivit utsatta för någon form av brott eller någon form av kränkande särbehandling sedan och efter att “Tjänstemannaansvaret avskaffades år 1974. Fram till dess kunde fel eller försummelser i tjänsten leda till att ansvariga dömdes för tjänstefel. Straffskalan sträckte sig från böter hela vägen till fängelse”, så efter 1974 fick Tjänstemännen i det närmaste obehindrat begå vilka tjänstefel som helst mot enskilda medborgare där de skyddats av stat och myndigheter.

I denna del belyser vi lätt det Douglas blev utsatt för.

I denna del belyser vi djupare vad Stefan utsattes för.

Ska Brott, Brottslig verksamhet, Kränkande särbehandling, Könsdiskriminering, Förtalsbrott, Mörkläggningar av brott mm som begås av kommuners Kommunledningar, Avdelningschefer och Anställda utredas och bestraffas likt det Bodens kommuns kommunledning och anställda har gjort sig skyldiga till, så dessa brott kan minskas ner i det Svenska samhället i stort.

Ska pensionärer överlag eller fattigpensionärer med en pension under 10.000 få gratis tandvård då papperslösa och invandrare får en tandvård för 50 kr.

Ska pensionärer överlag eller fattigpensionärer med en pension under 10.000 få gratis tandvård då papperslösa och invandrare får en tandvård för 50 kr.