Brottslighet/Förebyggande

Sverige ta krafttag mot den internationella kriminella organiserade brottsligheten som kommer från andra EU länder och härjar fritt in i Sverige och där stöldgods i det närmaste riskfritt kan transporteras ut ur Sverige utan att dessa transporter kan kontrolleras av det Svenska Tullverket vid våra gränsövergångar till våra grannländer, då Tullverkets resurser och personal är överansträngda och underbemannade, men även där EU regler försvårar kontroller av dessa transporter där detta skulle minska brottsligheten i form av inbrott och stölder i Sverige betydligt.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tullen-kan-inte-stoppa-att-stoldgods-fors-ur-landet

Bör Sverige ta krafttag mot den internationella kriminella organiserade brottsligheten som kommer från andra EU länder och härjar fritt in i Sverige.