Naturvård/Djurrätt

77

Ska lagstiftningen gällande "Djurplågeri" skärpas vid bevisat djurplågeribrott samt där anmälningar görs till en speciell anmälningsmyndighet.