Myndighet/Företag

79

Bör systemet för "Personlig konkurs" ändras så inte personer som försätts i personlig konkurs utsätts för följdskador av statens ageranden.

115

Ska alla offentliga Vårdinrättningar Sjukhus och offentliga Myndighetsinrättningar ha kostnadsfria parkeringar för besökare.

176

Ska lobyister för storföretag kunna påverka politiker och det politiska systemet genom direkt påverkan av olika slag för att påverka just politiker och det politiska systemet att gynna de företag och organisationer lobyisterna arbetar för, och där vinster och fördelar för dessa organisationer och företag går före medborgarnas och samhällets grundläggande behov.

Bör Brottsförebyggande rådet BRÅ skrotas då våldtäkt i Sverige är en samlingsbenämning där äpplen och päron skapar statistiken, BRÅ har utnyttjat detta faktum för att bagatellisera en mer än dubblering av de grövsta våldtäktsbrotten, på regeringens uppdrag förstås.

https://www.facebook.com/groups/1820435911382999/permalink/2346291455464106/

Bör Brottsförebyggande rådet BRÅ skrotas då våldtäkt i Sverige är en samlingsbenämning där äpplen och päron skapar statistiken, BRÅ har utnyttjat detta faktum för att bagatellisera en mer än dubblering av de grövsta våldtäktsbrotten, på regeringens uppdrag förstås.

294

Bör man se över statliga organisationerna och slå ihop myndigheter eller rent av avveckla vissa onödiga myndigheter för att spara på onödiga utgifter.

302

Bör Sverige stimulera och stötta de små och medelstora företagen som exporterar till andra länder, exporten har ökat markant i dessa segment.

Skulle Sverige behöva en så kallad “Småföretagarminister”.

Sverige har 1,1 miljoner företag. Av dessa är 99,4 procent småföretag. I Dessa företag skapas 4 av 5 jobb i Sverige. Med jobb kommer skatteintäkter och bättre välfärd. Därför finns det 1 miljon anledningar att etablera en småföretagarminister som enbart har till uppgift att engagera sig i dessa företag, deras utveckling och tillväxt. 

Skulle Sverige behöva en så kallad "Småföretagarminister".