Militär/Försvar

Bör den Svenska Militären läggas ner i sin nuvarande form och omformas till en mer Intern/Extern samhällsskyddande styrka efter behov där de som ingår i denna styrka har två roller, dels rollen som en samhällsskyddande styrka i fredstid underställd Polisen och polismäns befäl, men även dels en roll som just Militär i rollen som militär skyddsstyrka där alla i denna skyddsstyrka har två uniformsroller i samhället vilket skulle spara samhället många miljarder i ekonomiska besparingar samtidigt som den interna säkerheten i Sverige skulle stärkas betydligt för Svenska medborgare.

Bör den Svenska Militären omformas till en mer Intern/Extern samhällsskyddande styrka efter behov.

106

Bör Sverige frångå tankarna på att vara en "Krigsmakt" och mer gå mot att vara en "Fredsmakt".

191

Bör hemliga militära "Kamratföreningar" likt " Cirkel Off The Golden Lion" få förekomma där de agerar i hemlighet på egna initiativ med andra länders militärer för att påverka NATO för Svenska skattemedel, vilket defakto kan resultera i värsta fall att Odemokratiska militära statskupper stensätts.