Visselblåsare/Avslöjanden

249

Bör det införas i Sverige en "nationell visselblåsartjänst" för att komma tillrätta med, kriminella verksamheter samt myndigheters felageranden mm.

251

Bör "Den Tredje Statsmakten" vilket tidigare var där de etablerade medierna granskade makthavarna, bytas ut mot att "Folket Granskar Makthavarna".

277

Bör "Estonia förlisningen" utredas opartiskt av opartiska jurister och experter för att utröna om det är en olycka eller om något annat ligger bakom olyckan.

278

Bör "Nuon affären, där man köppte brunkol för miljarder där skattebetalarna fick stå för förlusten klassas som ett bedrägligt beteende och utredas opartiskt och grundligt.