Media/Press

Bör SVT och SR läggas ner enligt det Moderata beslutet där Public servicebolaget SVT och SR ska avskaffas helt och hållet. Det är den nya linjen för Moderaterna i Stockholms län, ett beslut som klubbades igenom på förbundsstämman på lördagen, de har även röstat för att riva upp public service-utredningen, berättar riksdagsledamoten Hanif Bali (M) på Twitter.

Bör SVT och SR läggas ner enligt det Moderata beslutet där Public servicebolaget SVT och SR ska avskaffas helt och hållet (Åtminstone reformeras till det bättre).

Bör TV-kanals avgifterna för ett familjehushåll med flera i hushållet vara avdragsgillt för de som redan betalar public service avgiften för Radio och TV redan per automatik genom skattsedeln, där TV-kanal avgiften kan vara runt 350 kr/månad där denna summa bör delas på exempelvis antalet boende i hushållet över 18 år som bor i hushållet där exempelvis tre i ett hushåll kan dra av ca 116,50/månad för betalande av public service avgiften för Radio och TV.

Bör TV-kanals avgifterna för ett familjehushåll med flera i hushållet vara avdragsgillt för de som redan betalar public service avgiften för Radio och TV redan per automatik genom skattsedeln.

Ska Sociala medieplattformar som Facebook, Tvitter etc få ha rätt att censurera nyhetsflöden och bestraffa användare genom automatiska varningssystem som även slår fel och varnar för inlägg som är sanningsenliga, samt därtill ha rätt att stänga av användare hur som helst där just dessa plattformar är påverkade och tvingade av länders regeringar samt EU att censurera för regeringarnas, samt EU:s vidkommande straffa användare som lägger ut information de inte gillar trotts att informationen är sanningsenlig.

Ska Sociala medieplattformar som Facebook, Tvitter etc få ha rätt att censurera nyhetsflöden och bestraffa användare genom automatiska varningssystem som även slår fel och varnar för inlägg som är sanningsenliga.

150

Bör media och publik service som TV, Radio och Tidningar som får statsbidrag få bojkotta legitima partier från att kunna köpa reklamtid och plats hos dessa mediekanaler.

205

Bör ensidig mediebevakning där inte alla inblandade sidor får redogöra för situationen där någon part direkt som indirekt utpekas som klandervärd, medföra att media som går ut med sådan ensidig medieinformation bestraffas hårt med ekonomiska skadestånd till drabbade parter.

206

Bör ensidig mediebevakning som direkt och indirekt går ut med information som kan användas av kriminella för att dessa lättare kan hitta fastigheter och objekt att begå inbrott i medföra att media som går ut med sådan medieinformation bestraffas hårt med ekonomiska skadestånd till drabbade parter.

285

Ska "Barnreklam" vara tillåten på TV och andra mediekanaler, där de gör reklam för vuxnas produkter eller åsikter i politiska sammanhang.

Ska Sociala plattformer som Google och Facebook få censurera och begränsa folks inlägg genom exempelvis så kallad “Shadowbanning” vilket betyder att inläggen inte når ut till så många på nätet som inläggen har potential att nå ut till.

Där det stora problemet är att sanningsenlig viktig information inte når ut till alla berörda åarter, samt där den “Ettablerade medians modererade sanningar” blir den enda mediainformation som når ut till alla via TV, Radio och Nyhetstidningar.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219375197154977&id=1362931030

Ska Sociala plattformer som Google och Facebook få censurera och begränsa folks inlägg genom exempelvis så kallad "Shadowbanning" vilket betyder att inläggen inte når ut till så många på nätet som inläggen har potential att nå ut till.