Lagar/Regelverk

243

Bör Svensk lagstiftning ändras så utrikesfödda som begår brott i Sverige kan utvisas från Sverige lättare.

250

Bör "Jordabalken" gällande köp av fastighet inom två år från avtalsskrivning göras om så köp av fastighet kan göras under längre tid.