Tjänstemannaansvar/Bedrägeri

Bör de med makt som sagt att Sverige tjänar ekonomiskt på den höga invandringen ställas till svars extremt hårt om den verkliga utgången blir den motsatta.

Där de som uttalat sig possitivt till ökad invandring av olika anledningar inte medvetet brytt sig i att hög okontrollerad invandringstakt skapar många olika former av allvarliga problem i Sverige, där ekonomiska problem bara är ett av många problem.

Bör de med makt som sagt att Sverige tjänar ekonomiskt på den höga invandringen ställas till svars extremt hårt om den verkliga utgången blir den motsatta.