Jordbruk/Naturresurser

211

Bör "Industrihampa" kommersiellt odlas som en gröda av bönder i Sverige där just Industrihampan kan ersätta merparten av alla plastemballage vi använder i dag och där allt från Sugör, Muggar, Bestick, Petflaskor, till bilplåt i bilar.

246

Bör vi i Sverige bygga CO2 kollektorer som klarar att samla in ca 50 ton CO2/dygn där koldioxiden kan nyttjas i växthus för att öka växthusskördarna.