Terrorism/Extremism

Ska så kallade IS-terrorister få försörjningsstöd och bekostade lägenheter av stat och kommun.

Ska så kallade IS-terrorister få försörjningsstöd och bekostade lägenheter av stat och kommun.