Integration/Migration

Är det acceptabelt att migrationen och integrationen i Sverige ska kosta 70 miljarder kr/år där denna kostnad ökar år från år framöver där en stor del av utvecklingen för de offentliga finanserna framöver kommer att styras över hur migrationen utvecklas.

https://www.aftonbladet.se/a/yvGlx2

Är det acceptabelt att migrationen och integrationen i Sverige ska kosta 70 miljarder kr/år där denna kostnad ökar år från år framöver där en stor del av utvecklingen för de offentliga finanserna framöver kommer att styras över hur migrationen utvecklas.

229

Bör "Temporära uppehållstillstånd" först bara ges i samband med en samhällsutbildning och avtalsskrivning om vad som gäller i Sverige.