Banker/Kapitalförflyttningar

Ska Svenska bankers kunder kunna påverkas negativt vid en banks bankkris där direkt bankens ageranden och valutaspekulationer mm är skuld till en bankkris, där bankkunderna drabbas av ekonomiska förluster i den egna banken vid exempelvis en “Bail in” åtgärd från banken.

Ska Svenska bankers kunder kunna påverkas negativt vid en banks bankkris där direkt bankens aggeranden och valutaspekulationer mm är skuld till en bankkris, där bankkunderna drabbas av ekonomiska förluster i den egna banken vid exempelvis en "Bail in" åtgärd från banken.

181

Bör Sverige införa en "Bankdelningslag" där man separerar in och utlåning från enskilda bankkunder, hushåll och mindre företag.

182

Bör Svenska banker vid en bankkris kunna räddas av antingen de egna kunderna eller av skattebetalarna men mot höga säkerheter i form av fastigheter och andra fasta värden bankerna äger, samt mot en mycket högre mer långsiktig belåningsränta som kommer långivarna mest till del genom en form av "Riskkapitals lån" till bankerna ifråga, så att bankernas egna felaktiga affärer och spekulationer mer drabbar bankerna själva.

183


Ska kapitalflykten ut ur Sverige som utförs av storföretag, välbärgade privatpersoner samt invandrare som sänder in Svensk valuta in i skatteparadis eller sänder hem svensk valuta till sina gamla hemländer och till mottagare där stävjas i mesta möjliga mån.

Bör Sverige skapa en demokratistyrd “Nationalbank” där sparkonton och lönekonton genererar en acceptabel ränta samt där räntesatserna för lån är dels låga samt lånemässigt fördelaktiga för bankkunderna där mer vinsten för denna Nationalbank” är skillnaden mellan ränter vid utlåning av medel som är några procent högre än räntorna in till bankkunder med sparkonton och lönekonton.

Bör Sverige skapa en demokratistyrd "Nationalbank" där sparkonton och lönekonton genererar en acceptabel ränta samt där räntesatserna för lån är dels låga samt lånemässigt fördelaktiga för bankkunderna.

Är det rätt att allt fler pengaöverföringsföretag, så kallade hawala-bolag, nu får sina bankkonton stängda av svenska banker.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7235542

Är det rätt att allt fler pengaöverföringsföretag, så kallade hawala-bolag, nu får sina bankkonton stängda av svenska banker.

232

Ska "Barnbidrag och pensions flyttningar" som flyttas från Sverige till andra länder av invandrade personer stävjas.