Hets Mot Folkgrupp/Näthat

Bör “Näthat och Näthot” resultera i först ett varnande prickningssystem om tre prickningar där ett straff utfärdas om tre prickningar förekommit under en 12 månaders tid från första till sista prickningen där böter för alla prickningar utgår efter den tredje prickningen, där detta system mer ska vara ett varningssystem så förövare blir medvetna om att deras tilltag är noterade och därmed kan en eftertänksamhet hos förövarna ske.

Bör "Näthat och Näthot" resultera i först ett varnande prickningssystem om tre prickningar där ett straff utfärdas om tre prickningar förekommit under en 12 månaders tid från första till sista prickningen där böter för alla prickningar utgår efter den tredje prickningen.

272

Bör man anse att de inlägg man gör på Sociala medier innebär att de är ett upphovsskyddat material vilket ligger under EU: upphovsrätts direktiv vilket inte Näthatsgranskaren har rätt att ta del av utan att begå brott mot detta EU direktiv.

Bör HMF-Lagstiftningen tolkas så att denna lagstiftning inte kan gälla folkgrupper då specifikt inte folkgrupper i stort kan bli kränkta av enskildas kommentarer som många gånger sker på stängda forum, utan yttre påverkan exempelvis genom att Näthatsgranskaren via algoritmprogram stjäl privata kommentarer.

Avsnitt för bifogade filerFörhandsgranska YouTube-videoklipp “Fjärde statsmakten nr 9″ med Lars Bern”Fjärde statsmakten nr 9” med Lars Bern

Bör HMF-Lagstiftningen tolkas så att denna lagstiftning inte kan gälla folkgrupper då specifikt inte folkgrupper i stort kan bli kränkta av enskildas kommentarer som många gånger sker på stängda forum, utan yttre påverkan exempelvis genom att Näthatsgranskaren via algoritmprogram stjäl privata kommentarer.