INFO

Välkommen till Partiförbundet och Partiförbundets hemsida för nationellt viktiga sakfrågor där vi ställer upp en rad frågor som du kan rösta i så vi vet vad du anser i dessa sakfrågor, och dessa sakfrågor är i realtid föränderliga för dej som röstar om du skulle vilja ändra din röstinriktning i någon sakfråga framöver.

Vi har i dagsläget lite över 270 sakfrågor vi tar upp på denna hemsida uppdelat på ca 35 nationella områden i undergrupper, men dessa sakfrågor kommer mest troligt att öka framöver till ca 350 st där våra sakfrågor som vi tar upp är just kopplade till specifikt dessa ca 42 nationella områden, men då många av dessa områdesgrupper har två nationella områdes delar i sig vardera, så är det egentliga nationella områdesantalet uppe i 57 nationella områden så att ni har lättare att hitta just områdes relaterade sakfrågor att rösta i.

Det är ytterst viktigt att vi får en majoritetsåsikt i dessa röstningsbara och i realtid föränderliga sakfrågor från dej och andra som röstar då vi i Partiförbundet är i vår partiform som ett Representativt Direktdemokratiskt parti är bundna att följa majoritetsinriktningen i dessa röstningsbara sakfrågor.

Vill du läsa mer om Partiförbundet så kan du göra det på vår textbaserade informations hemsida med adressen.

http://partiforbundet.se

One thought on “INFO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *