INFO

Detta är Partiförbundets valbarometer hemsida där vi enbart har röstningspollar i olika sakfrågor där vi i partiförbundet i vår Representativt Direktdemokratiska partiform avser att följa de majoritetsinriktningar som uppkommer i dessa frågepollar där ni avger era åsiktsinriktningar i alla frågor

Sidan är under uppbyggnad med mer djupgående motionstexter till alla frågor samt med en någorlunda dithörande bild mer i ett dekorativt syfte, i dag ska ca 280 frågor i 62 samhällsområdes grupper in, där många av dessa grupper tar upp två samhällsområden för att minska antalet grupper till ca 65 totalt, så de enskilda samhällsområdena är över 130 idag där vi tror vi inom kort kommer att ha infört ca 350 nationellt viktiga frågor i ca 150 talet samhällsområden framöver.

Vill ni bara rösta i frågorna utan att läsa motionstexterna, så finns alltid den sista sidan som heter “Polls Archive” som innehåller alla frågor från första till sista av alla frågor vi infört och kommer att införa på denna hemsida.

Vi har full förståelse om man inte anser sig vilja eller ha tid att svara på alla frågor vi för fram på denna hemsida, så ett engagemang i att svara på dessa frågor är upp till var och en, men märk väl att det är ytterst viktigt för oss att vi får majoritetsinriktningar på våra frågor, så att ni dels genom Partiförbundet kan bli delaktiga i framtiden hur Sverige framöver ska hanteras i nationellt viktiga sakfrågor om Partiförbundet kommer in över 4 spärren vid valet 2022.

Vill ni läsa mer om Partiförbundet, så kan ni göra det på vår textbaserade hemsida med länken här nedan.